Od 2 do 20 grudnia potrwa ostatnia w tym roku objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odbierane będą tylko odpady pochodzące z gospodarstw domowych (nie będą zabierane z nieruchomości niezamieszkałych czy ogródków działkowych), według harmonogramu. Co można wystawić? Zużyty sprzęt AGD  i RTV, domowy sprzęt sanitarny, małe zużyte opony, metalowy złom, zużyte lampy i oprawy oświetleniowe, meble i elementy wyposażenia, baterie i akumulatory, elementy stolarki mieszkaniowej i gospodarczej, elementy i urządzenia z tworzyw sztucznych. Co nie będzie odbierane? Gruz, kamienie, piasek, ziemia, oleje i środki chemiczne, lekarstwa, odpady budowlane, szkło, odzież, tekstylia, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz, kołdry, pierzyny, opakowania po farbach i lakierach, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, odpady zielone, odpady zawierające azbest i inne niebezpieczne. Dodatkowych informacji udzielają spółka Eko-Region tel. (42) 215-51-41  lub Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego tel. (42) 22-54-628, (42) 22-54-629.