– Poszło elegancko – zapewniali uczniowie klasy IIIa z II Gimnazjum, których spotkaliśmy przed szkołą przy Skłodowskiej.
– I okropnie - dodała gimnazjalistka.
W środę gimnazjaliści pisali egzamin z matematyki. Wczoraj mieli sprawdzian wiadomości z języka polskiego, historii i WOS-u.
– Nie był trudny – dodaje dziewczyna. – Można było spokojne napisać. Gorzej jest z matematyką.
W czwartek uczniowie będą pisać sprawdzian z języka obcego.

– U nas są to język angielski lub język niemiecki, w profilu podstawowym lub rozszerzonym – tłumaczy Grzegorz Hanke, dyrektor szkoły.
Po co ten egzamin?
– Żeby otrzymać świadectwo ukończenia gimnazjum, trzeba go napisać – tłumaczy dyrektor Hanke.
Ilość otrzymanych punktów na egzaminie daje nauczycielom informację o zasobie wiedzy, jaką uczniowie mają po ukończeniu gimnazjum.
Szkołom ponadgimnazjalnym zaś informację o tym, czy dany kandydat się do niej nadaje.
W tym roku do egzaminu przystąpiło 464 uczniów miejskich gimnazjów. W Gim. I - 151, Gim. II - 96 i Gim. III - 217.

.