- Cztery lata temu zaczęliśmy mówić o zintegrowaniu województwa. Miało to być narzędziem do wspólnej pracy. I udało się. Dzięki temu mogła powstać między innymi Łódzka Kolej Aglomeracyjna – tłumaczył marszałek Witold Stępień.  

Dziś na projekty w Łódzkim Obszarze Metropolitarnym jest 226 milionów euro.

- Od początku w pracach uczestniczył wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz. Szybko zauważył, że to ogromna szansa dla Pabianic – dodaje Stępień. 

Razem z gminami, powiatami i miastami województwa łódzkiego do wspólnej pracy przystąpiła też Łódź.

- Udało nam się stworzyć metropolitarne porozumienie. Jesteśmy ewenementem w kraju – przyznała Hanna Zdanowska,  prezydent Łodzi. - A teraz bierzemy się do pracy.

Wspólnie z Łodzią i sześcioma innymi miastami pracujemy nad Tramwajem Metropolitarnym. Wartość projektu to 650 milionów zł. Właśnie „zrzuciliśmy się” na opracowanie dokumentacji. Pabianice dały 30.000 zł, a Łódź 200.000 zł. 

W lipcu Urząd Miasta Łodzi skierował strategię do zaopiniowania przez Urząd Marszałkowski oraz Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury. Na zaopiniowanie jest 60 dni. 

Pabianice chcą zdobyć 58,5 miliona złotych z Unii Europejskiej.

- Mamy przyznane te pieniądze - mówi wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz.

Za te pieniądze chcemy kupować autobusy, remontować szkoły i przedszkola, budować ścieżki rowerowe.

- Te pieniądze nie spadły nam z nieba. Rok temu złożyliśmy 6 projektów. Były dobrze przygotowane i 4 z nich zyskały akceptację – dodaje Mackiewicz. - Nasz wkład własny to 12 milionów złotych rozłożonych na 5 lat.

Mamy kupić 18 autobusów ekologicznych i niskopodłogowych z klimatyzacją. Przy okazji zostanie pobudowana stacja paliw dla autobusów na zajezdni przy Lutomierskiej i będzie remont warsztatów MZK (32,8 mln zł dofinansowania).

W ramach kolejnego projektu przewiduje się: budowę dworca autobusowego na pętli Waltera-Jankego - zintegrowany węzeł przesiadkowy, instalację dynamicznej informacji o odjazdach na przystankach publicznej komunikacji miejskiej, integrację biletową w ramach aglomeracji łódzkiej (w tym elektroniczny nośnik biletów, technologicznie zintegrowany z systemem Migawka, funkcjonującym w lokalnym transporcie zbiorowym w Łodzi), zakup 5 biletomatów stacjonarnych, zakup 35 wiat przystankowych, zakup 70 słupków informacji pasażerskiej o podwyższonym standardzie, dostosowanie 20 peronów do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę systemu monitoringu zlokalizowanego na krańcówkach i przystankach. Na ten cel chcemy dostać 58,65 mln zł.

Kolejny projekt to termomodernizacja 11 budynków (10,5 mln zł dofinansowania). Są to: Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 17, Przedszkole Miejskie nr 16, Żłobek Miejski Oddział przy ul. P. Skargi 70, Szkoła Podstawowa nr 14, Przedszkole Miejskie nr 11, Muzeum Miasta Pabianic, Miejski Ośrodek Kultury, Przedszkole Miejskie nr 14, Przedszkole Miejskie nr  6, Przedszkole Miejskie nr 13. W ramach projektu chcą zrobić: termomodernizację przegród budowlanych obiektów, modernizację źródeł ciepła, modernizację ogrzewania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Mamy dostać też pieniądze na budowę ścieżek rowerowych w Pabianicach (budowa 12 km dróg rowerowych z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej - podpórki dla rowerzystów, stojaki, separatory, przejazdy rowerowe, dostosowanie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie, wiaty rowerowe bike&ride). Walczymy o 9,35 mln zł dofinansowania.