Od rana pracownicy Starostwa zdejmują znaki informujące o kontroli radarowej. Robią to tylko na ulicach powiatowych.

- To polecenie policji - informuje pracownica Starostwa. - Policja uznała, że na tych ulicach jest bezpiecznie.

Według policji fotoradar nie jest potrzebny na: Grota-Roweckiego przy SP 3, na 20 Stycznia przy Lasku Miejskim, przy kościele i przy Gim. nr 3, na ul. Rypułtowickiej, Piłsudskiego, Konstantynowskiej, Myśliwskiej, Granicznej  i Wspólnej.

- Nie mamy zgody na ustawianie fotoradaru w tych miejscach. Taką zgodę wydaje komendant policji - informuje Andrzej Wojkowski ze Straży Miejskiej. - Nie wiemy, na jakiej podstawie są one wydawane, bo nie są to bezpieczne miejsca.

W sumie dziś zdjęto 16 znaków.