Kiedy się to zmieni?

- W wyniku przetargu wyłoniliśmy firmę, która wykona tą pracę za najkorzystniejszą cenę – mów Andrzej Barański, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach. - To firma Brawo z Krakowa.

Odmalowywanie oznakowań poziomych będzie odbywało się w dwóch etapach. Pierwszy to malowanie cienkowarstwowe na 4.708 metrach kw. Drugi etap malowania grubowarstwowego, zaplanowany jest na powierzchni 60 metrów kw. W kolorze biały i 50 metrów kw. w kolorze czerwonym.

- Drugi etap będzie dotyczył miejsc, które tego wymagają – dodaje dyrektor. - Jeżeli nie będzie takiej potrzeby i firma mniej metrów odmaluje to my mniej zapłacimy.

Kiedy start?

- Pogodę już mamy, więc tak po piętnastym maja firma z Krakowa powinna rozpocząć prace – zapewnia Barański. - Zaczniemy najprawdopodobniej od ul. Moniuszki, gdzie jest spory ruch, później Świetlickiego, Waltera Jankego.

Koszty odmalowania oznakowań poziomych w Pabianicach to 81.780,24 zł (brutto).