Przez trzy dni nasi strażacy rozpoznają teren, czyli obwodnicę Pabianic - drogę s8. Od środy szukali wokół niej hydrantów. Sprawdzali, jak rozmontować barierki w przypadku karamboli i gigantycznych korków.
 
- Wszystkie wyjścia awaryjne mają klamki od s8. Z zewnątrz się na drogę nie wejdzie - wskazywał miejsca ewakuacji młodszy kapitan Jacek Karcz, zastępca dowódcy JRG Straży Pożarnej z Pabianic.
 
Takie wejście jest między innymi pod wiaduktem w Mogilnie Dużym. Tutaj hydrant został zamontowany za barierkami s8, w pasie zieleni.
W szkoleniu wzięło udział około 120 strażaków z OSP Pabianice, Chechło, Dobroń, Wola Zaradzyńska, Rydzyny, Pawlikowice i strażacy zawodowi z JRG Pabianice. 
 
- To w większości są funkcyjni, czyli dowódcy i kierowcy, którym być może w przyszłości przyjdzie kierować akcją na s8 - wyjaśnia młodszy brygadier Paweł Karasiński, dowódca JRG PSP Pabianice.
 
Hydrant w Mogilnie był sprawny. Po rozkręceniu, popłynęła woda.
 
- Na rondzie w Pawlikowicach zawsze możecie zawrócić i szybko dojechać do zdarzenia - tłumaczył Karcz.
 
Strażacy zatrzymali się w miejscu, gdzie obie strony drogi są połączone betonem.
 
- Tutaj można rozciąć barierki i przejechać. Jeśli taka będzie konieczność - mówił strażak.
 
- Lepiej odciąć łebki śrub. Będzie szybciej - dodał kolejny.
 
Wszyscy zgodzili się, że to będzie ostateczność przy wielkim karambolu. Uznali, że lepiej zawrócić i dojechać pod prąd do zdarzenia, niż ciąć blachę.
W Guzewie jest zbiornik z wodą pod ziemią. Tutaj strażacy mogą wygodnie dojechać i napełnić wozy. 
 
- Ma minimum 50 metrów sześciennych. To wam wystarczy - wyjaśniał Karcz. - Zbiornik jest automatycznie uzupełniany.
 
Za płotem jest jeszcze tradycyjny hydrant, z którego też mogą brać wodę.
 
W trzydniowych szkoleniach na s8 wzięło udział 6 jednostek OSP, w sumie około 120 strażaków. To jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Firma budująca drogę obiecała dostarczyć strażakom mapki z rozlokowaniem hydrantów, wyjść awaryjnych i zjazdów na lokalne drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dostarczy klucze do bram awaryjnych w Mogilnie Dużym i na MOP-ach w Guzewie.