„Jeden z naszych strażaków potrzebuje Waszej pomocy! Łukasz Błaszczyk przez kilkanaście lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej Konstantynów. Przez te lata w ramach ochotniczej służby wielokrotnie wyjeżdżał do akcji ratowniczo-gaśniczych. Teraz sam potrzebuje Waszej pomocy!

W najbliższym czasie naszego strażaka czekają dwie poważne operacje ortopedyczne. Niestety, w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi brakuje krwi, dlatego też zwracamy się z gorącą prośbą i apelem o oddanie krwi dla druha Łukasza” - apelują koledzy z OSP Konstantynów.

Nieważna jest grupa krwi. Należy jednak przy jej oddawaniu podać imię i nazwisko osoby, dla której jest oddawana oraz w jakim szpitalu odbędzie się operacja.

Dane:

Łukasz Błaszczyk - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego CKD w Łodzi 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251.