Do egzaminów maturalnych (w terminie głównym) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło w szkołach powiatowych 451 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych - 437 młodzież i 14 dorosłych. Liczba abiturientów była podobna do tej w roku ubiegłym - przystąpiło wówczas 446 osób (432 młodzieży i 14 dorosłych). 

Do majowego egzaminu maturalnego przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości oraz tacy, którzy przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego, by podwyższyć jego wynik lub zdawać z nowego przedmiotu. We wszystkich szkołach takich maturzystów było 91, z czego pozytywne efekty uzyskało 34.

W liceach dla młodzieży egzaminy zdawało 216 (48 % ogółu), w technikach 221 osób (49 % ogółu) oraz 14 osób w liceach dla dorosłych (3 % ogółu).

Wszyscy obowiązkowo podeszli do egzaminu maturalnego w części pisemnej z: języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Najczęściej wybierano język angielski. Jedynie 7 osób zdecydowało się zdawać z j. niemieckiego. Maturzyści mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybierali: j. angielski, matematykę, geografię, j. polski, ale też biologię, fizykę i chemię.

Zdawalność ze wszystkich przedmiotów w powiecie pabianickim (na 24 powiaty zajęliśmy 9. miejsce) wyniosła 78 % - o 1 procent więcej w porownaniu z całym woj. łódzkim (krajowy wynik to 78 %). W ubiegłym roku była niższa – 75 % (WŁ – 73 %, kraj – 74 %).

Najlepiej wypadli uczniowie II LO, a zaraz za nimi z I LO. W obu zdawalność wyniosła ponad 95 % i była wyższa niż ta w województwie, gdzie wynosiła dla wszystkich szkół 77 %, a dla liceów 82,7 %. Była też wyższa niż ta w kraju, gdzie wynosiła dla wszystkich szkół 78 %, a dla liceów 84 %.

Wyniki zdawalności w technikach powiatowych, czyli ZS 2 – 76,04 % i ZS 3 – 73,68 % były wyższe niż wyniki w województwie dla techników, gdzie wynosiły 67 %, a w kraju 69,2 %.

Jak podało Starostwo Powiatowe, w naszym powiecie do egzaminu maturalnego nie przystąpił żaden uczeń będący uchodźcą z Ukrainy.

Efekty majowego egzaminu maturalnego ukazały się 5 lipca. Pełne wyniki ukażą się 9 września (po poprawkach).

Szczegółowe wyniki tegorocznych matur

I LO

Na 84 zdających – zdało maturę 80 osób, tj. zdawalność wyniosła 95,24 %. 4 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

II LO

Na 130 zdających maturę zaliczyło 124 osób, czyli zdawalność wyniosła 95,38 %. 6 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

ZS 1

Technikum

Na 49 osób maturę zdało 29 - zdawalność wyniosła 59,18 %. 12 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

LO dla dorosłych

Przystąpiła 1 osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego.

ZS 2

Technikum

Na 96 osób maturę zdały 73 - zdawalność wyniosła 76,04 %. 12 osób będzie zdawać poprawki w sierpniu.

LO dla dorosłych

Na 8 zdających osób, zdała 1, czyli zdawalność wynosi 12,5 %. 3 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

ZS 3

Technikum

Na 76 zdających zdało 56 osób - zdawalność wyniosła 73,68 %. 11 osób czeka na poprawki.

LO dla młodzieży

Przystąpiły 2 osoby, które nie zdały egzaminu maturalnego, będą zdawać poprawki w sierpniu,

LO dla dorosłych

Na 5 zdających osób, zdała 1, czyli zdawalność wynosi 20 %. 3 osoby będą zdawać poprawki w sierpniu.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych - j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

Najwyższe średnie wyniki z j. polskiego osiągnęli maturzyści w I LO (58,23 %), wyższe niż w WŁ (52 %) i w kraju (54 %). W całym PP – 47% (21 m-ce w WŁ na 24 powiaty)

Najwyższe średnie wyniki z matematyki osiągnęli maturzyści w II LO (74,11 %), wyższe niż w WŁ (57 %) i w kraju (58 %). W całym PP – 60% (4 miejsce w WŁ)

Najwyższe średnie wyniki z j. angielskiego osiągnęli maturzyści w I LO (93,17 %), wyższe niż w WŁ (75 %) i w kraju (76 %). W całym PP – 80 % (2 miejsce w WŁ)

Szczegóły:

I LO

J. polski – 58,23 %, matematyka – 72,88 %, j. angielski – 93,17 %

II LO

J. polski – 52,67 %, matematyka – 74,11 %, j. angielski – 86,91 %

ZS 1

Technikum J. polski – 36,59 %, matematyka – 45,13 %, j. angielski – 70,96 %

ZS 2

Technikum J. polski – 43,14 %, matematyka – 61,19 %, j. angielski – 83,33 %

ZS 3

Technikum J. polski – 40,32 %, matematyka – 51,26 %, j. angielski – 67,23 %