Druh Jerzy wstąpił w szeregi strażaków ochotników w 1972 roku. W kolejnych latach pełnił funkcję kierowcy, a potem zastępcy naczelnika, naczelnika, a od 2011 roku do końca swoich dni pełnił funkcję prezesa OSP w Lutomiersku.

„Przez cały okres swojej społecznej służby wyróżniał się wyjątkowym zaangażowaniem i wrażliwością na krzywdę drugiego człowieka”, piszą o nim druhowie z Lutomierska i dodają, że „udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych zakończył dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, nie przestając jednak angażować się w życie i działalność naszej jednostki”.

W trakcie swojej działalności, przez wiele lat, pełnił również różne funkcje w szeregach związku OSP szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, m.in. był wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego oraz wiceprezesem Zarządu Powiatowego OSP.

Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany, m.in. medalami za zasługi dla pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP RP oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego oraz odznaką św. Floriana.

Ochotnicza Straż Pożarna była jego pasją i jego życiem.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę, 28 października, w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku.