Właśnie ruszył przetarg na II odcinek drogi ekspresowej S14 – Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Odcinek: Węzeł Teofilów – Słowik jest ostatnim brakującym fragmentem tej drogi.

- Dzięki niemu poprawi się połączenie między autostradą A2 i drogą ekspresową S8, łatwiejszy będzie także dostęp do firm i przedsiębiorstw znajdujących się w zachodniej części aglomeracji łódzkiej, a nade wszystko poprawi się komfort codziennego funkcjonowania i bezpieczeństwo mieszkańców takich miejscowości; jak Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki i Zgierz – informuje Maciej Zalewski,  główny specjalista ds. komunikacji społecznej łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dzięki nowej trasie z centrów tych miejscowości zostanie wyprowadzony ruch ciężki i tranzytowy. Jednocześnie Łódź wraz z aglomeracją dołączy do elitarnego grona europejskich miast mających pełny ring autostradowy.

Prace związane z budową tego odcinka obejmują: wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej. Obie jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy, a także pas awaryjny.

Trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby w przyszłości można było dobudować trzeci pas ruchu na każdej z jezdni, bez ingerencji w istniejące obiekty inżynierskie. W ramach przedsięwzięcia powstaną węzły drogowe, przebudowane zostaną wszystkie drogi kolidujące z nową drogą ekspresową, pojawią się także dodatkowe drogi technologiczne, oświetlenie oraz kilkanaście dużych i kilkadziesiąt mniejszych obiektów inżynierskich w postaci: wiaduktów, mostów, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia itp. Droga zostanie także wyposażona w liczne urządzenia ochrony środowiska, takie jak: ekrany dźwiękochłonne, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające wodę opadową i liczną roślinność posadzoną wokół trasy. 

- Całe przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie optymalizuj/projektuj i buduj. Zakładany termin składania ofert to 11 marca 2019 roku, zaś latem powinniśmy poznać wykonawcę – dodaje Zalewski.