Weźmie w nim udział marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

Po spotkaniu o godz.15.00, przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku rozpocznie się Piknik Województwa Łódzkiego.