24 października w Szkole Podstawowej nr 8 był wielkim dniem dla pierwszoklasistów. W uroczystej atmosferze odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia. Do społeczności uczniowskiej dołączyło 28 uczniów. Uroczystości przewodniczyła Bożena Włodarczyk, dyrektor szkoły. W trakcie ślubowania uczniowie zobowiązali się do pilnej nauki, dbania o dobre imię szkoły, szacunku dla nauczycieli i rodziców. W części artystycznej dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki, które spotkały się z wielkim aplauzem zaproszonych gości. Na pamiątkę tego uroczystego dnia pierwszoklasiści otrzymali dyplomy pasowania na ucznia oraz legitymacje - dowód przynależności do społeczności szkolnej. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem, przygotowanym przez rodziców. Nad całością czuwały panie wychowawczynie: Grażyna Błażyńska i Anna Jabłońska.