Olimpiada składała się z dwóch etapów: pierwszy odbył się na terenie szkoły macierzystej danego ucznia, drugi etap na terenie Gimnazjum nr 2. Test składał się z 35 pytań wielokrotnego wyboru oraz pytań otwartych. Uczestnicy musieli się wykazać wiedzą o historii Polskiego Czerwonego Krzyża, kulturze zdrowotnej, właściwym odżywianiu oraz wiedzą z pierwszej pomocy.

I etap olimpiady odbył się w marcu, spośród wszystkich szkół podstawowych powiatu pabianickiego do drugiego etapu zakwalifikowało się 35. 26 kwietnia odbył się II etap konkursu. Przyznano dwa miejsca pierwsze - Anna Mądrakowska 31 pkt., Julia Szydlik 31 pkt., dwa miejsca drugie - Kacper Olkusz 30 pkt., Rafał Wyderka 30 pkt. i dwa miejsca trzecie - Natalia Wojna 29 pkt., Agata Malinowska 29 pkt.               

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz książki.