Od 1 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 14 w Pabianicach jest zatrudnionych dwóch nowych animatorów sportu. Będą prowadzić pozalekcyjne zajęcia z dziećmi i młodzieżą na boisku wielofunkcyjnym przy tej szkole. Nowi instruktorzy to: Michał Rosiński, który ukończył Akademię Świętokrzyską na kierunku pedagogika (w zakresie pedagogiki zdrowia z wychowaniem fizycznym, z tytułem magistra), i Łukasz Posmyk, który ukończył Uniwersytet Łódzki na kierunku pedagogika (specjalność pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, z tytułem licencjata).

Godziny pracy animatorów:

Szkoła Podstawowa nr 14 - Wielki Piątek – 16.00 - 20.00, Wielka Sobota – 10.00 - 20.00, święta – boisko nieczynne. W dni powszednie (również wtorek 6 kwietnia) – 16.00 - 20.00. Weekendy – 10.00 - 20.00.


Gimnazjum nr 3 - animator - Aleksandra Majda, Wielki Piątek – 11.00 - 18.00, Wielka Sobota i święta – boisko nieczynne. W dni powszednie (również wtorek 6 kwietnia) – 15.00 - 20.00. W weekendy – 10.00 - 17.00.


Szkoła Podstawowa nr 1 - animator – Adam Krzoska, Wielki Piątek – 15.00 - 19.00, Wielka Sobota – 12.00 - 18.00. W dni powszednie (również wtorek 6 kwietnia) – 15.00 - 19.00. W weekendy – 11.00 - 19.00

Orlik – Szkoła Podstawowa nr 3 - animator – Kamil Simiński, Wielki Piątek – 11.00 - 22.00, Wielka Sobota – 11.00 - 22.00. W dni powszednie – 15.00 - 22.00 (wtorek, 6 kwietnia – od 11.00). W weekendy – 11.00 - 22.00.