Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: www.wbp.lodz.pl.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.