Konkurs skierowany jest do klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu, czyli wielkoformatowego malowidła ściennego, który zostanie zrealizowany na ścianie jednej z kamienic w Łodzi.

Tematyka muralu musi być dostosowana do aktualnego stylu wielkoformatowego malarstwa ściennego. Powinna być efektem kreatywnej pracy grupy i przedstawiać twórczość uczestników.

Projekt muralu może zostać wykonany dowolną techniką płaską: malarską lub rysunkową na formacie brystolu A1 w pionie lub poziomie.

Po ukończeniu projektu należy wykonać jego fotografię o wym. (JPG, min. 1000x1000 pikseli) i nadesłać ją na adres biuro@inspiroart.pl z dopiskiem Konkurs i informacją o autorach - szkoła + klasa/zespół).

PRZEBIEG KONKURSU:


Etap I Głosowanie internautów


Pierwszy etap ma na celu wyłonienie 30 projektów prac w przebiegu internetowego głosowania, które odbędzie się na stronie www. Zwycięzcami pierwszego etapu będą autorzy projektów, które zbiorą największą liczbę głosów. Projekt z największą liczbą głosów otrzyma nagrodę publiczności.


Etap II Wybory jury


Spośród wyłonionych 30 projektów jury wybierze jeden, który zostanie zrealizowany w postaci malowidła wielkoformatowego na ścianie budynku podczas wrześniowego Festiwalu "Galeria Urban Forms".


Etap III Gala zakończenia konkursu i przyznanie nagród


Gala zakończenia konkursu odbędzie się 17 czerwca w sali kinowej Cinema City w CH Manufaktura. Na galę zaproszone zostaną reprezentacje klas lub grup autorskich (3 osoby), zakwalifikowanych do II etapu konkursu, wraz z nauczycielem.


TERMINARZ KONKURSU


15.04 Oficjalne rozpoczęcie konkursu w szkołach


20.04 - 20.05 Nadsyłanie zdjęć prac


23.05 - 5.06 Głosowanie internetowe na stronie www. (adres strony do głosowania podany będzie na stronie www.inspiroart.pl)


5.06 - 13.06 Nadsyłanie do siedziby organizatora oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu


13.06-16.06 – obrady jury, wyłonienie nagrody głównej


17.06 – uroczysta gala zakończenia konkursu, ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy w CH Manufaktura


Wrzesień 2016 – warsztaty artystyczne z tworzenia murali i realizacja wygranego projektu na ścianie budynku podczas Festiwalu "Galeria Urban Forms"