– Nikt jednak nie zwyciężył – mówi Zofia Król, dyrektorka Miejskiego Przedszkola nr 4. – Chcieliśmy jedynie zachęcić dzieci do zabawy i ruchu.
W przerwach między sportowymi konkurencjami do zabawy zapraszano dzieci z trybun. Imprezę zorganizowało Przedszkole Miejskie nr 4. Gośćmi byli uczniowie I klas szkół podstawowych.
– Naszym patronem jest Miś Uszatek – dodaje Zofia Król. – Z tej okazji świętujemy cały tydzień.
Organizatorkami zawodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji były: Agnieszka Pietryszko, Lidia Gastpari i Zofia Król. Dzieci bawiły się pod okiem trenerów z Pabianickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego: Przemysława Bajera i Jakuba Głuszka.