Gospodarzem konkursu było Gimnazjum nr 2 przy ulicy M. C. Skłodowskiej. W zawodach wzięło udział 21 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy kategorie: szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna.

Każdy z uczestników musiał przygotować temat związany z turystyką, krajoznawstwem i historią regionu. Siedmioosobowe jury oceniało m. in. konstrukcje i sugestywność wypowiedzi, jasność i logiczność formułowania myśli, bogactwo języka i jego barwność, płynność i poprawność wyrażania się oraz kontakt ze słuchaczami.

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

1. Hubert Gach (SP nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim)

2. Jakub Kuś (SP w Witomi)

3. Filip Kościsty (SP nr 12 w Tomaszowie Mazowiecki)

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:

1. Aleksandra Marek (Gimnazjum w Dłutowie)

2. Justyna Wypyszewska (Gimnazjum w Daszynie)

3. Kamila Brzeska (Gimnazjum w Żarnowie)

Laureaci w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

1. Aleksandra Gruda (II LO w Tomaszowie Mazowieckim)

2. Aneta Zakaszewska (II LO w Tomaszowie Mazowieckim)

3. Jakub Luboński (I LO w Wieluniu)

Po dwie osoby z najwyższą punktacją (dwa pierwsze miejsca) z każdej kategorii wiekowej będą reprezentować województwo łódzkie w Finale Konkursu Krasomówczego w listopadzie 2010 roku w Legnicy.

Fundatorem nagród w pionie szkół podstawowych był Zakład Energetyki Cieplnej w Pabianicach. W pionie gimnazjalnym nagrody zagwarantowało Miasto Pabianice. Natomiast nagrody dla zwycięzców w pionie ponadgimnazjalnym zasponsorowało Starostwo Powiatowe. Ponadto nagrody dodatkowe ufundował PA-CO Bank z ulicy Puławskiego 8.  

Organizatorem konkursu był oddział PTTK w Pabianicach we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Towarzystwem Przyjaciół Pabianic.