Konkurs zorganizowany został przez wojewódzkiego kuratora oświaty oraz łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Karolina znalazła się wśród 41 finalistów wyłonionych przez Wojewódzką Komisję Konkursową spośród 115 uczestników eliminacji rejonowych. Miejsce wśród finalistów zapewniło uczennicy Gimnazjum nr 3 dwanaście dodatkowych punktów potrzebnych do rekrutacji do szkoły średniej.

Opiekunem Karoliny Dembowskiej była Małgorzata Kosowska – nauczycielka fizyki w Gimnazjum nr 3.