Na Konfrontacje Teatralne 2011 uczniów podstawówek i gimnazjów zaprasza Miejski Ośrodek Kultury. Konfrontacje to rejonowe eliminacje XXIX edycji Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Konfrontacje”. Przegląd odbędzie się 10 marca o godz. 10.00 w sali widowiskowej MOK-u (ul. Kościuszki 14).

Karty zgłoszeń (do pobrania ze strony www.mokpabianice.nazwa.pl) należy dostarczyć do 2 marca bezpośrednio do siedziby MOK-u, faksem - 42 227 55 70 lub mailem - sekretariat@mokpabianice.eu