Organizatorem konkursu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach. Jego celem - prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu nauczania, konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pedagogicznych. Przesłuchania zostaną przeprowadzone i ocenione w trzech grupach wiekowych: 1. uczniowie szkoły I stopnia (c. 4) - kl. III i IV lub (c. 6) - kl. V i VI, 2. uczniowie szkoły II stopnia - do 16. roku życia, 3. uczniowie szkoły II stopnia - powyżej 16. roku życia. Rozpoczęcie przesłuchań grupy I nastąpi 17 kwietnia i tego samego dnia - ogłoszenie wyników. Przesłuchania grupy II i III odbędą się 18 kwietnia. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia. Szkołę może reprezentować maksymalnie 4 uczniów. Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody, a wszyscy - dyplomy. Finał - 18 kwietnia (sobota) w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kościuszki 14.