Najwięcej chętnych jest do Zespołu Szkół nr 2. Z ogólniaków w tym roku króluje II LO.

624 absolwentów gimnazjów zalogowało się do szkół ponadgimnazjalnych podlegających Starostwu Pabianickiemu. I Liceum Ogólnokształcące wybrało 108 uczniów, a II Liceum Ogólnokształcące 144. W „jedynce” będzie 5 klas, w tym dwie z rozszerzoną biologią, chemią i matematyką.

- Od lat u nas największą popularnością cieszy się właśnie ten profil – mówi Alicja Bujacz, dyrektor I LO.

W II LO Starostwo Powiatowe planuje otworzyć 6 klas. Dwie będą z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim.

5 uczniów wybrało Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie Łódzkim. Klasa nie powstanie.

- Ci uczniowie pójdą do szkoły, którą wybrali na drugim miejscu - mówi Gabriella Wenne-Błażyńska, członek zarządu powiatu pabianickiego.

Pozostali uczniowie wybrali zespoły szkół. Najwięcej chce się uczyć w „Elektryku”. To 165 absolwentów gimnazjów. Powstanie klasa mundurowa. Będą aż dwie klasy informatyków.

- To zawód bardzo na czasie, dlatego jest tylu chętnych. Od początku powstania tego kierunku nie ma problemów z naborem – mówi Henryk Kucharski, dyrektor ZS 2.

Poza tym uczniowie będą się uczyć w zawodach: analityk, elektronik, technik procesów graficznych, technolog żywności oraz technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ma też powstać szkoła zawodowa, która wykształci elektryków i kucharzy.

Do Zespołu Szkół nr 3 chce pójść 102 uczniów. Powstaną tutaj klasy technikum: fototechnik, ekonomista, logistyk, hotelarz i fryzjer. W Zespole Szkół nr 1 chęć nauki zadeklarowało 89 uczniów. Powstaną dwie klasy technikum. W pierwszej będą się uczyć mechanicy samochodowi i budowlańcy, w drugiej mechatronicy i mechanicy. Powstanie również klasa wielozawodowa.

Większość szkół proponowała nowe kierunki, ale nie było na nie chętnych. Nie będziemy kształcić dziennikarzy, teleinformatyków, ani handlowców.

Czy absolwent gimnazjum dostał się do wymarzonej szkoły, dowie się 4 lipca. Będzie mógł to sprawdzić w systemie.

- Decydują o tym osiągnięte wyniki w nauce i liczba miejsc przygotowanych przez szkołę – tłumaczy Wenne-Błażyńska. - Osoby, które nie dostaną się do szkoły wybranej w pierwszej preferencji, będą na listach tej klasy, którą wpisały na drugim lub trzecim miejscu.

Do 11 lipca absolwenci muszą dostarczyć do szkoły oryginały świadectw z gimnazjów. To ostatni etap naboru.