W cyklu 6-letnim, skierowanym do dzieci w wieku od 5 do 10 lat, prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, fagocie, trąbce i perkusji. W cyklu 4-letnim dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat mogą nauczyć się grać na: flecie, oboju, klarnecie, trąbce, waltorni, puzonie, perkusji, kontrabasie, organach i altówce. Młodzież i dorośli w wieku 10-23 lata mogą kontynuować naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie, klarnecie, fagocie, trąbce, perkusji, kontrabasie, waltorni, puzonie, altówce i organach.

Chętni w sekretariacie szkoły przy ul. Grobelnej 6 lub na stronie www.muzyczna.pabianice.pl mogą pobrać kwestionariusze.

Wnioski należy złożyć do 30 kwietnia. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.