Będą warsztaty muzyczne, dziennikarskie, teatralne i taneczne, zajęcia sportowe i wystawa fotograficzna. To wszystko po to, by aktywizować pabianiczan zagrożonych wykluczeniem społecznym. Te same przedsięwzięcia będą się jednocześnie odbywały u partnerów projektu z Wielkiej Brytanii. Niepełnosprawni, dzieci i wolontariusze poprzez szereg działań mają zmieniać obraz osób wykluczonych i łamać bariery ze społecznością lokalną.

Programem będzie objętych 80 osób: dzieci w wieku 10-16 lat zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby niepełnosprawne między 21., a 35. rokiem życia (podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej) i wolontariusze grupy „Agrafka”. Projekt finansowany jest w ramach programu Młodzież w działaniu. Potrwa od września do lipca przyszłego roku.