- To niezwykle radosna wiadomość, gdyż Maja jest niesamowicie aktywną Agrafką. Spina i łączy z nami już 3 lata – mówi Agnieszka Jaksa.- W tym czasie wprowadziła wiele wartościowych działań do naszej grupy.

Maja jest aktywną animatorką i zastępczynią koordynatora Resortu Akcje, w ramach którego grupa integruje dzieci i rodziny na lokalnych imprezach. Bywa, że jest nawet kilka razy w tygodniu na dyżurze w Placówce Wsparcia Dziennego Junior, gdzie pomaga dzieciom odrabiać lekcje, nadrabiać zaległości szkolne, ale przede wszystkim pomaga im uwierzyć w swoje możliwości. Maja wspiera również w aktywizacji społecznej osoby z niepełnosprawnością z Warsztatu Terapii Zajęciowej i prowadzi stałe zajęcia w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Porszewicach.

- Można ją zobaczyć w naszych spotach społecznych, gdyż jest również zaangażowana w działania Resortu Artystycznego. Angażuje się często w nasze projekty ekologiczne i zajęcia autoterapeutyczne - wymienia szefowa "Agrafki". - Maja pilnuje również Agrafkowego Kalendarza i dba, aby każdy członek naszej grupy miał dostęp do ważnych informacji. W poprzednim roku szkolnym została naszą najbardziej zaangażowaną wolontariuszką.

Najlepsza wolontariuszka w Łódzkiem rozpoczęła niedawno pierwszy rok studiów pedagogicznych. To właśnie wolontariat wyznaczył i odkrył jej dalszą drogę rozwoju. Oprócz wolontariatu Maja ma wiele pasji. Trenuje taniec, lubi czytać książki i rysuje.

- Jest niezwykle odważna, sumienna i odpowiedzialna. Gdy podejmuje się zadania wykonuje go z wielką starannością. To wpływa na jakość naszej pomocy – chwali Agnieszka Jaksa. - Jesteśmy niezmiernie dumni i wdzięczni, że komisja doceniła długotrwałą, piękną i wartościową pomoc drugiemu człowiekowi.

Maja odbierze swoją nagrodę na Łódzkiej Gali Wolontariatu i weźmie udział w konkursie na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018 – 2030. Na poziomie regionalnym konkurs organizowany jest przez Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko" w Łodzi.

W Grupie Wolontarystycznej „Agrafka” działa blisko 50 wolontariuszy. Ich głównym celem jest pomoc poprzez wnoszenie wartościowego wkładu w życie innych. Agrafki aktywizują społeczność lokalną i wzbudzają nadzieję wśród potrzebujących. W myśl zasady „Działaj lokalnie – myśl globalnie” zwracają uwagę na problemy społeczne. Poprzez różnorodne projekty wspierają osoby z trudnościami, poszerzają wiedzę i świadomość mieszkańców oraz pobudzają ich do refleksji. Wzmacniają dzieci i młodzież wierząc, że wolontariat to jedna z efektywnych form profilaktyki zdrowia psychicznego.

Kolejny nabór do grupy ruszy w styczniu. Kontakt wolontariat@agrafka.org.pl.