Dzieła małych artystów oceniało jury z Miejskiego Ośrodka Kultury: Joanna Papuga-Rakowska, dyrektorka MOK-u, Sławomir Łuczyński, instruktor ds. plastyki i Katarzyna Cegiełka, instruktorka ds. ekologii.

Laureatem konkursu został Hubert Kędzierski (SP nr 3). II miejsce zajął Kamil Kalata (SP nr 3), a III miejsce – Maciej Białek (SP nr 5).

Jury przyznało też wyróżnienia. Otrzymali je uczniowie SP nr 3: Zuzanna Kłucjarz, Maria Grzelik, Filip Szydło i Zofia Szafran oraz Magdalena Milińska, uczennica SP nr 5.

Konkurs zorganizowali: MOK i fundacja „Wyciągamy dzieci z bramy”.