Spośród uczniów biorących udział w etapie szkolnym, wyłoniono 61 najlepszych z 10 szkół. W drugim etapie musieli wykazać się wiedzą ze znajomości historii Polskiego Czerwonego Krzyża, obecnej działalności wolontariatu oraz wiedzą o zdrowym odżywianiu.

Najlepiej przygotowali się do tego Patryk Krawczyk z SP w Piątkowisku oraz Natalia Działecka z SP nr 17. Drugie miejsce dla Patrycji Reliszki z SP w Piątkowisku oraz Julii Ratko z SP w Dłutowie, a trzecie dla Julii Kremplińskiej i Joanny Błęckiej z SP nr 17.