- Wraz z rodzicami naszych przedszkolaków przygotowałyśmy 35 prezentów dla podopiecznych Domów Dziecka nr 2 i 10 w Łodzi, z którymi od lat współpracujemy – mówią nauczycielki z PM 4.
W ramach tego projektu wychowawczynie rozmawiały z dziećmi o potrzebie pomagania innym i o empatii do drugiego człowieka.
- Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję – dodają.

Akcję zorganizowały: Lidia Gastpari, Agnieszka Pietryszka oraz Małgorzata Wilk.