Tematyka programu obejmowała takie zagadnienia, jak:

- pierwsze spotkanie Oli z PCK – spotkanie z wolontariuszami SIMPCK,

- Ola na wycieczce w lesie,

- Ola czyścioszek – jak prawidłowo myć ząbki,

- Ola ratowniczek,

- Ola jako kuchareczka,

- jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię,  

- Ola dobrze się zachowuje – prawidłowe zachowanie w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych,

- na co trzeba zwrócić uwagę jedząc owoce i warzywa,

- jak dbać o higienę osobistą,

- jak dbać o prawidłową postawę,

- jakie zabawy w okresie zimy są bezpieczne.

Programem zostały objęte dwie grupy przedszkolne - 60 dzieci.

Przedszkolaki zostały też objęte szkoleniem związanym z udzielaniem pierwszej pomocy. Nauczyły się, jak wezwać pogotowie, zachować się w przypadku oparzeń gorącą wodą, krwotoku z nosa, itp.