Pani Ewa Kaszowska, wychowawca klasy 1c w Szkole Podstawowej nr 3 wręczyła uczniom nie tylko świadectwa, ale również książki.

- Każdy zasłużył na nagrodę. Jedni za bardzo dobre wyniki w nauce, a inni za wysiłek i starania, jakie podejmowali przez cały rok – mówiła nauczycielka.

Wręczono również nagrody za sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Filip Czarnecki zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kangur” dla drugoklasistów. W literackim konkursie ogólnopolskim wziął udział Tymoteusz Domański-Hachułka.

Była też uroczysta część. Każde dziecko dostało czekoladkę, a pani pamiątkową książeczkę, w której są zdjęcia z całego roku szkolnego.