Został on zorganizowany z okazji obchodów 110-lecia szkoły. Całą salę Miejskiego Ośrodka Kultury, oprócz uczniów i grona pedagogicznego, zapełnili również absolwenci oraz zaproszeni goście. W przerwach pomiędzy występami młodych artystówmożna było usłyszeć ciekawe wypowiedzi z forum szkoły na portalu nasza-klasa. Uroczystość poprowadzili Milena Fokczyńska i Maciej Kokot (oboje z klasy IIf).
Wystąpili: Sebastian Kmiecik - recytacja (kl. IIb), Małgorzata Wysokińska - fortepian (kl. IIb), Agnieszka Mastalerz - skrzypce (kl. Im), Maciej Kabza - skrzypce (kl. IIIg), Anna Mastalerz - flet (kl. IIIf), Andrzej Kowalski - skrzypce (absolwent), Krzysztof Kowalski - fortepian (absolwent), Katarzyna Kosterna - flet (II LO), Aleksander Witkowski - klarnet (kl. IIa), Adam Rubajczyk - obój (kl. IIb), Wojciech Motyl - fagot (kl. Ib), Sylwia Jach - waltornia (ZS nr 2), Maria Karwat - skrzypce (absolwentka) oraz p. prof. Małgorzata Karwat - skrzypce i p. prof. Ewa Wróbel - fortepian.
Główne obchody 110-lecia I Liceum Ogólnokształcącego odbędą się 20 lutego br.