W konkursie "Tropem książek" mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (indywidualni uczestnicy oraz grupy) z Pabianic i powiatu.
Celem konkursu jest przedstawienie pabianickich: drukarzy, pisarzy, poetów, autorów książek popularnonaukowych, księgarzy i bibliotekarzy.
Prace na konkurs – dotyczące jednej osoby lub kilku – mogą być nadsyłane w dowolnej formie: słowo pisane, zdjęcia, film, prezentacja.
Prace należy dostarczyć do siedziby MBP w Pabianicach przy ul. św. Jana 10 lub nadesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach, ul. św. Jana 10, 95-200 Pabianice, do dnia 30 kwietnia 2010 r. Wersję elektroniczną można przesłać na adres: mbppabianice@wp.pl lub armat@poczta.neostrada.pl.
Regulamin konkursu do pobrania na stronie MBP.