Uczniowie klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów mogą zgłosić się do konkursu recytatorskiego pt. „Wiersze o Polsce i Polakach 2010”.
Organizatorem przeglądu rejonowego (rejon miasta i powiatu oraz gmin Rzgów i Brójce) jest Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Zgłoszenia należy dostarczyć do 23 stycznia 2010 r. do sekretariatu MDK-u lub przesłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach,
ul. Pułaskiego 38, 95-200 Pabianice.
Karty zgłoszeniowe można odebrać w sekretariacie MDK-u lub pobrać ze strony http://mdk-pabianice.pl/content/view/391/74/
Przegląd rejonowy odbędzie się 27 stycznia 2010 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej MDK-u przy ul. Pułaskiego 38. Link do regulaminu konkursu na stronie internetowej organizatora - Łódzkiego Domu Kultury http://www.ldk.lodz.pl/home/Page/80