Wzięło w nim udział 6 dwuosobowych zespołów. Mierzyli się z zadaniami dotyczącymi: prawidłowego zachowania się na jezdni i w środkach komunikacji, podstawowych przepisów ruchu drogowego, numerów alarmowych, rodzajów i znaczenia znaków drogowych, zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych i bezpiecznego zachowania się w pobliżu urządzeń energetycznych (słupy wysokiego napięcia, przewody energetyczne, skrzynki, transformatory), postępowania w przypadku porażenia prądem, zasad zachowania się w trakcie burzy.

Z tymi zadaniami najlepiej poradziła się reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 9, na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa nr 14, a na trzecim – Szkoła Podstawowa nr 8.

Konkurs przygotowali nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Joanna Pacześ-Andrzejewska, Renata Kołodziejska oraz Henryk Kurasiewicz. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 5.