Zwycięska drużyna powalczy w finale wojewódzkim konkursu dla uczniów szkół średnich województwa łódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji”.

Konkurs składał się z testu wiedzy i testu sprawności fizycznej, wzorowanych na testach, jakie przechodzą kandydaci do służby w Policji. Nad przebiegiem powiatowych zmagań czuwała komisja konkursowa pod przewodnictwem zastępcy komendanta powiatowego policji w Pabianicach, mł. insp. Tomasza Jarmakowskiego.

Czteroosobowe drużyny, których skład stanowiło 2 mężczyzn i 2 kobiety, w pierwszej kolejności przystąpiły do rozwiązania testu wiedzy składającego się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie. Następnie zadaniem uczniów było bezbłędne i najszybsze pokonanie toru przeszkód. Nad praktyczną częścią konkursu czuwali specjaliści z komendy wojewódzkiej policji w Łodzi - sierżanci sztabowi Marta Mysur oraz Mariusz Bielawski z Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego i Szkolenia Wydziału Kadr i Szkolenia.

W ogólnej punktacji najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Zespołu Szkół nr 3. Drugie miejsce zajęła drużyna z II Liceum Ogólnokształcącego, a na trzecim uplasowali się uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

Celem konkursu było kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, promowanie służby w Policji, a także propagowanie zasad fair-play podczas rywalizacji sportowej oraz w trakcie kibicowania.