Rodzaj zajęć na określonym kierunku przybliżyły im atrakcyjne warsztaty. I tak na przykład, informacje o sposobach kształcenia na romanistyce można było poznać na warsztatach z kuchni francuskiej, a na wykładach "Antropologia rzeczy/rzeczy opuszczone" i "Kulturowe światy – dar ognia" dowiedzieli się więcej o kulturoznawstwie. Uczniowie kosztowali też dań kuchni rosyjskiej.

Wszystko zaczęło się w październiku 2014 roku od podpisania listu intencyjnego między rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a ówczesną dyrektor I LO, Alicją Bujacz. Było to oficjalne potwierdzenie współpracy między Wydziałem Filologicznym UŁ a I LO w Pabianicach. Od tej pory pabianiccy licealiści i uniwersyteccy wykładowcy spotkali się wielokrotnie. Współpraca miała na celu przede wszystkim pomoc licalistom w przygotowaniu do egzaminu maturalnego. Pod tym kątem organizowane były warsztaty.

Dni otwarte pozwalają podjąć decyzję, co do wyboru uczelni i kierunku, więc wyjazd na uczelnię oceniony został przez uczniów jako bardzo przydatny i interesujący.