„Tylko taki wiele znaczy, kto nie bierze dopalaczy”. Młodzi aktorzy z koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowali spektakl na podstawie autorskiego scenariusza Doroty Olejnik - nauczyciela bibliotekarza i opiekunki koła.

- Przedstawienie w bardzo dobitny sposób opowiada o konsekwencjach zażywania dopalaczy – mówi pani Dorota.

Na widowni zasiedli uczniowie klasy szóstej ze Szkoły Podstawowej nr 1. Z ogromnym skupieniem i powagą oglądali to, co działo się na scenie.

Przedstawienie zostało poprzedzone pogadanką na temat szkodliwości dopalaczy, którą przygotowała i przeprowadziła druga opiekunka koła teatralnego, Urszula Bodył, pedagog szkolny.