Mogą wziąć w nim udział uczniowie gimnazjów, którzy zadeklarują recytację jednego utworu poetyckiego (polskiego lub obcego) w całości lub fragmentach.

Konkurs odbędzie się 10 maja o godz. 10.00 w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury, a termin nasyłania zgłoszeń mija 5 maja.
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.mdk-pabianice.pl) na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38.