Podczas pierwszej edycji w 2011 roku ikonami kultury zostali: Ryszard Binkowski - autor książek, Henryk Debich - dyrygent, Rafał Frankiewicz - rzeźbiarz, Zbigniew Gajzler - reżyser, Norbert Hans - artysta plastyk, Anna Lewkowska – autorka książek, Sławomir Łuczyński – satyryk karykaturzysta, Krzysztof Urbański – dyrygent oraz zespół Proletaryat. Druga edycja odbyła się w 2012 roku i wówczas do ikon dołączyła rzeźbiarka Alina Szapocznikow oraz kompozytor i pianista Karol Nicze. Rok temu pabianiczanie nagrodzili kolejne osoby i grupy: Janusza Bonieckiego i Zenona Porzucką – artystów plastyków oraz zespół Tipsy Drivers.

Kto w tym roku otrzyma tytuł Ikony Kultury, okaże się w listopadzie podczas uroczystego podsumowania projektu. Wyboru - spośród nadesłanych przez mieszkańców propozycji - dokona powołana kapituła. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 października na adres: jrak@mokpabianice.eu z dopiskiem Ikony Kultury Pabianic lub telefonicznie na numer (42) 227-55-70.

Oprócz plebiscytu na ikony kultury, w ramach festiwalu zaplanowano też happeningi artystyczne oraz warsztaty z pabianickimi muzykami. Zobaczymy również przegląd filmów pabianickiego reżysera Zbigniewa Gajzlera (połączony ze spotkaniem autorskim) oraz koncert muzyczny.