Poniedziałki:
- gimnastyka relaksacyjna – godz. 10.00 – 11.00, instruktor Ewa Adamek;
- konsultacje logopedyczne – inst. logopeda Magdalena Wojna – Kowalska;
- punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób doznających przemocy domowej i rodziców mających trudności wychowawcze – 16.30 – 19.00, prowadząca Elżbieta Dominik;
- indywidualna pomoc w nauce j. polskiego i j. angielskiego na poziomie podstawowym, inst. Przemysław Bakus;
- pracownia rysunku i malarstwa, 16.00 - 19.00, inst. Maria Adamczyk;
- zespół muzyczny – 18.00 – 20.00, inst. Marek Koszada.

Wtorki:
- warsztaty komunikacji interpersonalnej dla dzieci i młodzieży 16.30 – 18.00, inst. Przemysław Bakus;
- pomoc w nauce języka niemieckiego, inst. Małgorzata Stachelska;
- gimnastyka usprawniająca – 18.00 – 19.00, inst. Małgorzata Stachelska;
- nordic walking – 17.00 – 18.00, inst. Ewa Adamek;
- Klub Technik Zdobniczych „Deco-pasja” - 17.00 – 20.00 (co drugi tydzień), przewodnicząca Grażyna Adamczyk;
- Klub Haftu Krzyżykowego „Mulinka” - 18.00 – 20.00 (co drugi tydzień).

Środy:
- terapia logopedyczna – inst. logopeda Magdalena Wojna – Kowalska;
- zespół wokalny „Jarzębinki” Klubu Seniora „Jarzębina”, 10.00 – 12.00, inst. Marek Koszada;
- nauka gry na instrumentach (keyboard, gitara), 14.30 – 17.45 inst. Marek Koszada;
- teatrzyk młodego aktora – 16.30 – 18.00, inst. Magdalena Wojna –Kowalska;
- pracownia działań twórczych – 16.30 – 18.00, inst. Małgorzata Stachelska;
- indywidualna pomoc w nauce j. Polskiego, j. angielskiego i matematyki na poziomie podstawowym, inst. Przemysław Bakus.

Czwartki:
- terapia logopedyczna – inst. logopeda Magdalena Wojna – Kowalska;
- pomoc w nauce j. ang. i pol., inst. Przemysław Bakus;
- klub seniora „Jarzębina”, spotkania od 16.00 do 20.00;
- gimnastyka usprawniająca – 10.00 – 11.00, inst. Małgorzata Stachelska.

Piątki:
- gimnastyka relaksacyjna – 10.00 – 11.00, inst. Ewa Adamek;
- warsztaty komunikacji interpersonalnej dla dzieci i młodzieży, 16.30 – 18.0, inst. Przemysław Bakus (dwa razy w miesiącu).

Wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi – jeden, dwa razy w miesiącu.