Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku 2-3 lat wraz z rodzicami/opiekunami. Polegają na wspólnej zabawie przy muzyce poprzez warsztaty umuzykalniające, plastyczne, taneczne i ekologiczne. Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek, 24 lutego o godz. 10.00 w MOK-u (ul. Kościuszki 14).