Wykład pod tytułem „Repatriacja ludności polskiej z głębi ZSRR w latach 1945-1946” wygłosi Wojciech Marciniak z Katedry Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie Klubu Historycznego im. gen. S. Roweckiego „Grota” odbędzie się 21 stycznia (czwartek) o godz. 17.00 w siedzibie Koła Terenowego Światowego Związku Żołnierzy AK w Pabianicach (ul. Kilińskiego 8).