Warsztat poświęcony będzie zagadnieniom związanym z projektami kulturalnymi, marketingiem terytorialnym i przedsiębiorczością w kulturze. Skierowany jest przede wszystkim do animatorów kultury, pracowników regionalnych ośrodków kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów opinii, artystów i wszystkich mieszkańców, którzy chcą aktywnie działać na rzecz swojego miasta i regionu.

- Warsztat jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału - wyjasnia Beata Cieślak, koordynator projektu.

Warsztat nosi tytuł: Promocja i edukacja w zakresie działań związanych z projektem Łódź - Europejska Stolica Kultury 2016. Odbędzie się 23 października o godz. 9.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Pabianicach przy ul. Pułaskiego 38.

Zapisy pod numerem telefonu 664 975 871 lub na adres e-mail primosta@wp.pl

PROGRAM SPOTKANIA:

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników

10:00 – 11:00 Wykład - Polityka kulturalna Unii Europejskiej – Europejskie Stolice Kultury

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 12:15 Studium przypadku - Łódź – Europejska Stolica Kultury 2016

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:30 Projekcje filmowe (tematyka ESK, wydarzenia kulturalne, happeningi)

13:30 – 14:30 Obiad

14:30 – 16:30 Warsztat – Organizacja projektów kulturalnych na podstawie inicjatywy ESK

Organizatorzy: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Łódź Art Center.
Spotkanie poprowadzi Krzysztof Candrowicz – animator kultury, dyrektor Łódź Art Center, Międzynarodowego Centrum Sztuki w Łodzi, pomysłodawca i koordynator projektu Łódź – Europejska Stolica Kultury 2016, absolwent Polskiej Akademii Nauk (kierunek: Zarządzanie kulturą w perspektywie integracji z Unią Europejską), ukończył również studia na Uniwersytecie Łódzkim (Socjologii Kultury i Sztuki).