Zaprezentuje się na nim około 120 załóg samochodowych.  Dla uczestników festiwalu zostaną zorganizowane konkursy dotyczące m.in. wiedzy o przepisach ruchu drogowego. W trakcie festiwalu odbędą się również występy muzyczne – usłyszymy Manson Band i Krystiana „Elvisa” Maliszewskiego.

Trasa przejazdu samochodów: Lewityn (godz. 14.30), Waltera - Jankego, 20 Stycznia, Grota-Roweckiego, Nawrockiego, 20 Stycznia, Warszawska, Zamkowa, Bagatela, parking centrum handlowego "Echo" (godz. 14.50 - 15.50), Traugutta, Zamkowa, Warszawska, 20 Stycznia, Nawrockiego, Grota-Roweckiego, 20 Stycznia, Waltera - Jankego.