To nauczyciel matematyki z XXXI LO w Łodzi, artysta rzeźbiarz, jak sam mówi – amator. Głównym tworzywem jego prac jest drewno lipowe, ale również sosna i świerk. Tematy czerpie z wyobraźni i obserwacji ludowości. Zdarza się, że sam kształt drewna sugeruje temat. Jego prace mogliśmy podziwiać m.in. w Muzeum Ludowym w Adsamowie.