Na wystawie zobaczymy m.in. pierwsze dokumenty. Jest np. kontrakt kanonika Pawła Dębskiego, zawarty z Ambrożym Włochem 5 kwietnia 1583 roku. Są zdjęcia z okresu międzywojennego i stare pocztówki. Oprócz tego na wystawie umieszczono wykaz proboszczów parafii. Są również plany miasta Pabianic, na których umieszczono kościół. Wystawę przygotowały: Aneta Adamczyk i Joanna Aleksandrowicz. Powstała z materiałów zgromadzonych przez parafię i Muzeum Miasta Pabianic.