W poniedziałek od godz. 10.00 dla wszystkich mieszkańców regonu łódzkiego wraz z rodzinami odbędzie się wielki piknik patriotyczno-wojskowy. W programie koncerty Contra Mundum, Tadka Polkowskiego i Chóru Wołyńskie Słowiki. Zaplanowano też pokazy sprzętu i wyposażenia wojskowego, namiotów tematycznych - IPN-u, Akademii Obrony Narodowej, Archiwum Akt Nowych.

Miejsce pikniku: teren Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi ul. 6 Sierpnia 92.