Muzeum Miasta Pabianic wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury przygotowują monograficzną wystawę „Norbert Hans – grafika, gobelin, malarstwo, rzeźba”. Ta retrospektywna ekspozycja organizowana jest z okazji 70. urodzin artysty. Patronat nad wystawą objął prezydent Pabianic.
Norbert Hans urodził się w Pabianicach w 1944 r. Jest absolwentem I LO, studia ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Dyplom uzyskał na Wydziale Tkaniny w 1972 roku.
Norbert Hans uprawia twórczość w dziedzinie grafiki artystycznej i użytkowej, tkaniny artystycznej, rysunku, malarstwa oraz rzeźby. Jest znakomitym pedagogiem, zwanym przez swoich uczniów Mistrzem. Od wielu lat prowadzi własną pracownię plastyczną. Jego prace prezentowane były na licznych wystawach w kraju i poza jego granicami.
W 2008 roku za promocję Pabianic został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Pabianic. Jest również uznany Ikoną Kultury Pabianic.
 
Wystawę „Norbert Hans – grafika, gobelin, malarstwo, rzeźba” artysta dedykuje szczególnie członkom „Klubu Żółwika”, których zalicza do grona artystów i przyjaciół. Żółw jest symbolem ukończenia nauki u Mistrza i dostania się na studia plastyczne.
 
Otwarcie ekspozycji planowane jest na 25 października o godz. 16.00 w Muzeum Miasta Pabianic (dwór) oraz o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury im. Z. Herberta w Pabianicach, gdzie na artystę czekają liczne niespodzianki.