1 lipca otwarcie nowej wystawy w pabianickim muzeum - "Fauna Polski". Bedzie można obejrzeć gatunki ptaków i ssaków zamieszkujacych nasz kraj. Ekspozycję przygotowano w 4 tematach: staw, ols (zespół leśny, w którym dominuje brzoza omszona lub olsza, natomiast w runie bardzo charakterystyczny jest znaczny udział torfowców), las mieszany i podmokła łąka.