- Będzie należało podać przy zgłoszeniu m.in. imię i nazwisko (dziecka i rodzica), adres i numer tel. do kontaktowy - informuej Łukasz Stencel.  - Szkoły będą miały od poniedziałku rano gotową listę do wypełnienia przy zgłoszeniu.

40.000 zł dofinansowania dostaniemy na realizację w Pabianicach projektu sportowego „Multisport”. To program Ministerstwa Sportu i Turystyki, mający na celu zaktywizować sportowo dzieci z klas 4-6, które nie grają i nie trenują w żadnym klubie sportowym.

Projekt nie zakłada wkładu finansowego ze strony miasta. Jedynym wkładem własnym miasta jest udostępnienie obiektów na potrzeby zajęć.

- W Pabianicach w ramach projektu planujemy zorganizować 4 grupy zajęć w grupach po 15-20 osób - informuje Łukasz Stencel.

Zajęcia będą odbywać się w SP 1, SP 3 i SP 14.

- Właściwie w każdej dzielnicy miasta będzie funkcjonować co najmniej jedna grupa - cieszy się Stencel.

Zajęcia będą prowadzone przez animatorów sportu oraz trenerów z niektórych pabianickich klubów sportowych na boiskach wielofunkcyjnych oraz w salach gimnastycznych. Możliwe są też wycieczki na mecze i treningi znanych klubów sportowych oraz zajęcia w terenie.

W ramach projektu uczestnicy zajęć będą także ubezpieczeni oraz otrzymają certyfikaty i nagrody. Szkoły, w których będą odbywać się zajęcia, będą mogły doposażyć się w sprzęt sportowy ze środków zewnętrznych.

Przygotowywane zajęcia, zgodnie z programem MSiT, będą miały bardzo szeroki charakter, tak aby każdy, kto chciałby aktywnie spędzić wolny czas, mógł się na nie zapisać i wziąć w nich udział. Będą to zajęcia ogólnorozwojowe, gry i zabawy sportowe, a do tego podstawy i elementy najpopularniejszych dyscyplin i gier sportowych, m.in. lekkoatletyki, gimnastyki, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki.

- Każdy powinien znaleźć coś dla siebie oraz ciekawie i aktywnie spędzić czas po lekcjach - uważa pan Łukasz. - Zajęcia, zgodnie z programem MSiT, będą odbywać się w godzinach pozalekcyjnych ustalonych z poszczególnymi grupami, 3 razy w tygodniu po 90 minut. 

Cykl zajęć będzie trwał przez kilka miesięcy do końca roku kalendarzowego z wyłączeniem wakacji. 

Zapisy do grup będą odbywać się w sekretariatach SP nr 1, SP nr 3, SP nr 14 w godz. 8.00 - 15.00 oraz u animatorów sportu pracujących w tych szkołach w godz. 15.00 - 19.00. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci z klas 4-6, które nie należą do żadnego klubu sportowego. Zapisy będą trwać do 2 kwietnia. O przyjęciu do grup decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynatorem projektu w województwie łódzkim jest Łódzka Federacja Sportu. W Pabianicach koordynatorem projektu jest Urząd Miejski w Pabianicach, osobą do kontaktu w sprawach projektu jest Łukasz Stencel - inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, tel. 512-105-753 (w godz. 8.00- 16.00).